Almundsryds Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1935

Finns i

Kronobergs län
Tingsryd kommun
Almundsryd distrikt

med 2300 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Erik Svensson

Vrångaböke 14
360 10 Ryd

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Vård och visning av Hembygdsgårdens byggnader och samlingar av gamla ting och bildarkiv samt skvaltkvarn i drift

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Medlemsavgifter, gåvor, lotterier, kaffeservering, adventsfest

Engagemanget

Antal aktiva:35
Varav kvinnor:15
Varav män:14
Varav ungdomar:1

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande Utmärkelser: Från Sveriges Hembygdsförbund för vård av Hembygdsgård, Skvaltkvarn och samlingar
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: Sveriges hembygdsförbund
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"