Väckelsångs Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1932

Finns i

Kronobergs län
Tingsryd kommun
Väckelsång distrikt

med 1800 invånare.

Adress


Kontaktperson

Ivan Johansson
Väckelsångs Hembygdsförening
Björkeborgsg. 7
362 50 Väckelsång

Tel. 1: 0470-333 94

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Bevara kulturarvet

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Gåvor

Engagemanget

Antal aktiva:80
Varav kvinnor:40
Varav män:40
Varav ungdomar:2

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: Hembygdsförbundet
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"