Föreningsalliansen Sörby skola

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1985

Finns i

Västmanlands län
Fagersta kommun
Västervåla distrikt

med 120 invånare.

Adress


Kontaktperson

Lars Ramnell

Gärdesvägen 1
730 61 Virsbo

Tel. 1: 076-795 61 07

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Att bevara skolan för bygden

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande Antal föreningar som ingår: 5
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Bingo-Lotto samt uthyrning

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:5
Varav män:5
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"