Näktenbygdens Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Jämtlands län
Berg kommun
Berg, Jämtland distrikt
Fåker
med 1800 invånare.

Adress

Näs-Viken 160
830 22 Fåker

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Gunilla Lindgren
Näktenbygdens Intresseförening
Näs-Viken 160
830 22 Fåker

Tel. 1: 063-77 30 49

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:21
Varav män:25
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"