Åkulla Bokskogar Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Hallands län
Varberg kommun
Dagså distrikt

med 1000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Marknadsföring av området - samarbetet inom området - kontaktorgan med lokala och regionala organ inom upplevelsenäringen.

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Utveckling och kompetensutveckling genom EU-projekt

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:10
Varav män:8
Varav ungdomar:5

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"