Sundshults Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1999

Finns i

Västra Götaland, Fyrbodal
Tanum kommun
Mo, Bohuslän distrikt

med 28 invånare.

Adress


Kontaktperson

Anette Hansson

Sundshult 21
45751 Bullaren

Tel. 1: 052540011

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Underhåll/skötsel av gemensamma vägar samt gemensam vattenförsörjning

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Bidrag från stiftelse

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:9
Varav män:10
Varav ungdomar:4

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng" Summa: 500
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"