Istaby Historia - Hariwulfas Drabanter

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2016

Finns i

Blekinge län
Sölvesborg kommun
Mjällby distrikt
Sölvesborg
med ca 300 invånare.

Adress

Orrevägen 6001 alt. Tolavägen 6
29494 Sölvesborg

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Alf Ronnby

Orrevägen 6001
29494 Sölvesborg

Tel. 1: 045671119
Tel. 2: 0768088119

Anslagstavla

Istaby Historia

Skrivet 2017-03-23 07:28

ISTABY
HISTORIA - Hariwulfas Drabanter               

 

Den ideella föreningen Istaby Historia - Hariwulfas
Drabanter bildades sommaren 2016. Sedan början på 2000-talet har det funnits en
grupp bybor som arbetat på att försöka få tillbaka den berömda Istabystenen, en
runsten från 600-talet (som har samma upphovsman/familj som Stentoftenstenen
och Gummarpsstenen, nml de sk Wulfarna.) Istabystenen är en minnessten över
krigaren Hariwulfa. Föreningen har nu 33 medlemmar.

Föreningens styrelse: ordförande Ingrid Johansson, kassör
Anna-Lisa Ståhlberg, sekreterare och projektledare Alf Ronnby, suppleanter
Ingela Boking och Eskil Arvidsson. Kontakt, se sidfot!

Hittills har det inte gått att få tillbaka stenen, så nu
planerar föreningen att låta tillverka en kopia av Istabystenen. Men eftersom
Istaby är en mycket gammal by, väl sammanhållen med ett flertal historiskt
intressanta byggnader och platser vill vi uppmärksamma det historiska Istaby.
Föreningens syfte är att lyfta fram och synliggöra dessa platser: första skolan, gamla
smedjan, kvarnen, missionshusen, utgrävningarna, koleragravplatsen, mm. I detta
syfte tillverka en broschyr och en skrift om Istaby och dess historia.

Historieintresset är idag stort i samhället och genom att skapa
uppmärksamhet för gamla Istabys historia, tänker föreningen att det kommer att
bidra till besöksnäringen och intresset för Listerlandet. Genom byn går en av
kommunens cykelleder, så vi räknar med att väcka intresse  bla hos en del cyklister och andra besökare
på Listerlandet.

Vi ska alltså låta tillverka en kopia av Istabystenen, och  placera den tillsammans med en
informationstavla mitt i byn. En större orienteringstavla ska berätta om var
det finns intressanta platser i byn. Vid de mest intressanta byggnaderna och
platserna ska vi sätta upp informationstavlor: vid första skolan, gamla smedjan,
missionshusen, kvarnen, koleragravplatsen, utgrävningarna (där man hittade en
järnåldersby och troliga rester av en stenåldersby).  Läs mera om Istabys historia på vår hemsida www.istabyhistoria.se


Vi vill anlägga en naturstig på Istabyåsen uppe över byn, där det finns
många stora flyttblock. Vi planerar att låta tillverka en app till androida
mobiltelefoner, som vägledning och information för byavandring. Platsen med
Istabystenen ska vi göra till ett kulturhistoriskt mötescentrum med bord och
bänkar, anslagstavla och en miniutställning i cykelaffären. Koleragravplatsen,
som nu är helt övervuxen, ska vi låta röja och sedan informera besökarna om
koleraepidemin. Vi vill också informera om naturreservatet Hjärthalla på
Mörbyberget, med en ingång från Augavägen i Istaby.

För att möjliggöra detta har föreningen sökt bidrag från
Jordbruksverket/Leader. Ännu, mars 2017, inte klart om vi får några pengar. Men
eftersom man från kommunens sida är intresserad av våra projekt, räknar vi med
att vi ska få bidrag för verksamheten, Istaby sett från väster  Istabystenen, Statens historiska museum Gamla stärkelsefabriken, Smedens hus och "smedjan" på
gårdsplanen, gamla kvarnen,  Petterssons
lanthandel, Fritz Lindh i smedjan, Fritz Lindh, Amanda Persson, Gottfrid Hurtig,
första skolan, klassisk transport, missionshuset

 

  Erik Ebbesson, Bonnagården, med byahornet, som används för att kalla
till byastämma