Gunnarsjö Sambruk Ideella Förening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2014

Finns i

Hallands län
Varberg kommun
Kungsäter distrikt
Kungsäter
med invånare.

Adress

Gunnarsjö Flahult 31
51993 Kungsäter

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Gerda Dufwa

Gunnarsjö Flahult 31
51993 Kungsäter

Tel. 1: +46731017595
Tel. 2: +46731017595
Tel. 3: +46731017595

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Föreningen har startat traditionen att hålla en Dag för Gunnarsjö kallad Gunnarsjödagen 1 gång om året. Dagen innehåller ett antal aktiviteter, bland andra en marknad med loppis och hantverk, poöngpromenad, live musik, konferencier, ponnyridning och café. Eksäter trädgård och kyrkan håller öppet i samband med detta. Dagen fungerar även som hemvändardag och har ibland mindre utställningar av gamla foton över bygden.

Miljö & Natur

Föreningen syftar till att fungera som en länk mellan lokalbefolkning och lokala livsmedelsproducenter och organisera samverkan mellan privatpersoners ekologiska lokala odlingar som möjliggör byten av fröer, plantor och skörd i Gunnarsjö med omnejd samt resurssnål förvaring av livsmedel. Vår utvecklingsgrupp ämnar även bygga upp en lokal ekologisk fröbank samt samla och torka örter i Gunnarsjö.

Omställning/Energi

Föreningen är ett Omställningsinitiativ med en rad olika aktiviteter som alla bidrar till att ställa om det lokala området/bygden till ett hållbart lokalsamhälle.

Samlingslokaler

Föreningen ämnar vara ett omställningscentrum med föreningen som ett nav för olika aktiviteter/verksamheter som kan bidra till att öka Gunnarsjös resiliens och den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbheten.

Skapa jobb/Företagande

Föreningen ämnar främja lokalt företagande och stärka den lokala ekonomin.

Studiecirklar

Föreningen driver en kamratcirkel där olika gemensamma sociala aktiviteter arrangeras av, med och för invånare i Gunnarsjö. Cirkeln kallas Gunnarsjö Stickcafé.

Tagit emot studiebesök

Länsbygderådet/HSSL Halland har besökt oss och hållit ett av sina styrelsemöten här. JAK Varberg, Ekofrämjarna i Halland samt Studefrämjandet har varit på studiebesök och studenter av landsbygdsutveckling och ekonomi från SLU har även varit på studiebesök hos oss.

Varit på studiebesök

Vi arrangerar studiebesök hos de lokala livsmedelsproducenterna. Vi har bl. a varit hos Strömmareds fruktodling och Rya Gård Ekobruk.

Annan verksamhet

Föreningen startade 2016 upp Gunnarsjö Grannsamverkan. Ett samarbete med Varbergs polis som besökte bygden under ett informationsmöte. Ca 75 % av Gunnarsjös invånare deltar nu i grannsamverkan för bygdens säkerhet och invånarnas trygghet.