Sambruket i Sösdalabygden

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2010

Finns i

Skåne län
Hässleholm kommun
Norra Mellby distrikt
Sösdala
med invånare.

Adress

Klockaregården, Norra Mellby 1161
282 73 Sösdala

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Per O Andersson
Sambruket i Sösdalabygden
Svensköpsvägen 8
298 94 Linderöd

Tel. 1: +46 70 652 5677

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

utomhusarrangemang kring hantverk

Egen affärsverksamhet

servering och lokaluthyrning, kursverksamhet

Lokalt kapital

vi är mottagare av lokalt kapital som investeras i fasta tilgångar och sambrukas för bygdens bästa

Omställning/Energi

vi arbetar för ökad lokal självförvaltning i Skånes största landsbygdskommun och kommer att arbeta vidare med omställningstankar för större lokal resiliens i området

Samlingslokaler

vi tillhandahåller billiga samlingslokaler för lokala aktörer

Studiecirklar

vi har just dragit igång vårt första studiecirkelprojekt, med en blandning av hantverk och inre omställning på programmet

Stimulera inflyttning

vi har redan fått ett antal familjer att flytta in till bygden för att vara med i vårt sambruksprojekt, och fler är på gång. Vi kommer bland annat att samverka kring skapande av energisnåla, miljöanpassade boendemöjligheter inom vårt verksamhetsområde

Tagit emot studiebesök

vi har under de senaste åren fått ta emot en del studiebesök, även från utlandet, till vår sambrukade gård i Ankhult.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi arbetar med utbildning kring omställning, såväl praktiskt som teoretiskt. Just nu driver vi en utbildning i Småskalig odling med sikte på försäljning.