Linneryds Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Kronobergs län
Tingsryd kommun
Linneryd distrikt
linneryd
med invånare.

Adress

kyrkv 3
36024 linneryd

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Birgitta Pettersson
Linneryds Sockenråd
Lindvägen 7
360 24 Linneryd

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Linneryds sockenråd består av flera föreningar ca 22 st. Sockenrådet brukar träffas ca 5 gånger om året. Viktiga punkter som tas upp på mötena brukar vara skolan, grannsamverkan, affären, vägarna mm. Inom sockenrådet finns en styrelse med 6 deltagare. Styrelsen träffas ca 1- 2 gånger i måndaden.Varför ska sockenrådet i Linneryd vinna årets pris. För 5- år sedan gjorde Sockenrådet i Linneryd att vi fick en mycket fin nybyggd affär i Linneryd. I somras firade affären tillsammans med byborna ett fem-års jubileum som sockenrådet var med och anordnade.Sockenrådet i Linneryd anordnar var tredje år en Linnerydsdag med teater, fest-tält, marknad mm. Sockenrådet är med och gör aktiviter inom skolan, andra föreningar, fiber till hushållen i Linneryd, sitter med i möten med Tingsryds kommun, anordnar div aktiviteter så som musikquiz, julmarknad, välkomstträff för nyinflyttade mm. Detta görs för att få Linnerydssocken attraktiv och levande.Sockenrådet med dess styrelse lägger ner mycket ideell kraft och tid för att få Linneryd till en levande och attraktiv landsbygd både för gamla och unga.

Bad/Idrottsplats

Nabbens camping: http://www.norraryd-ferien.de/ Camping och badplats i LinnerydBadhuset i Linneryd: Badhuset öppet 2 dagar i veckan, 70 barn går i simskolan i badhuset, Vattengympa varje söndag se: www.linnerydsbadhus.seFK Älmeboda linneryd: Bedriver fotboll för flera åldrar samt gymnastik se www.FKalmebodalinneryd.com

Barnomsorg

I Linneryd finns det förskola med 3 avdelningar.Barnomsorgen ingår Föräldrarföreningen i Linneryd.Carolin Gunnarsson är ordförande i föreningen

Bostäder

Det är en mycket stor åtgång på bostäderna i Linneryd. Finns inga bostäder som står tomma för tillfället. Sockenrådet håller på att jobba med att göra några sjötomter i Linneryd attraktiva för nybyggnation

Butik

Linneryds sockenråd har sedan Linneryds gamla butik gick konkurs 2009 jobbat hårt för att få tillbaka dagligvaruservicen till byn.Allt hårt arbete kröntes med stor framgång 20120602 när den nya butiken invigdes av Kronobergs Läns Landshövding Kristina Alsér.På 3 år lyckades vi med att få till finansiering och byggnation av en helt ny butik som idag ett år efter invigning går mycket bra.Under tiden med arbetet med affären och i gott samarbete med det lokala näringslivet byggdes även en ny bensinmack i nära anslutning till butiken, även denna serviceinrättning går idag mycket bra.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Under 2016 bjud vi in alla nyinflyttade till ett kaffekalas. Vi gac alla nyinflyttade ett lindlöv av keramik. Lindlövet symboliserar Lindarna i Linneryd

IT

Under 2012 har Linneryd sockenråd tagit fram en ny hemsida. Hemsidan gjordes om 2015. Utmed lv 122 samt lv 787 hänger det en banderoll med WWW. linneryd.nu för att alla ska se vår hemsida. Sockerådet stöder även satsningen utbyggnad av bredband via fiber. Wexnet håller på att införa fiber i Linneryds tätort nu under 2017.

Kommunikationer

Linneryds sockenråd jobbar sedan flera år med att få till en bra trafikmiljö i byn i med krav på hastighetssänkning och säkrande av övergångsställe på genomfarten av väg 122.2012 gjordes en gång och cykelväg till skolan från den södra delen av Linneryd för ökad säkerhet för barnen i denna del av byn.

Kultur

Sockenrådet i Linneryd är arrangerad i konstrundan som hålls i Tingsryds kommun varje år

Lokal utvecklingsplan

Sockerådet har mycket kontakt med Politikerna i Tingsryd kommun.

Lokalt kapital

Sockenrådet har under 2016 och 2017 gjort en kalender med foton över bygden samt tryckt upp mössor med I love Linneryd på. Dessa har sålts till föreningar och boende i Linneryd

Miljö & Natur

Linneryds sockenråd ansvarar för att öppethållande och tillsyn av Linneryds trädgårdstipp.

Skola

I linneryd finns det en fritidsverksamhet samt en skola för F-årskurs-6. Linneryd sockenråd har mycket samarbete med föräldraföreningen.Det finns en mycket aktiv föräldraförening.Carolin Gunnarsson är ordförande i föreningen

Stimulera inflyttning

Sockenrådet kämpar mycket för en inflyttningar i Linneryd.På hemsidan lägger vi ut om några hus blir lediga även om efterlysningar av bostäder.

Trivsel/Fester

Linneryds sockenråd arrangerar Linnerydsdagen som senast avhölls 2015 och var ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang.Linneryds sockenråd är delaktigt i firandet av Valborg nere vid vår vackra Kyrkvik.Flera gånger om året anordnad det ett musikqviz. Sockenrådet kommer även att anordna ett bilbingo under 2018.Ett stor festival i korrö hålls varje år

Turism

Korrö hantverksby samt korrö festivalen drar mycket turism till Linneryd. Under 2017 har campingen varit fullbelagt.Linneryd ligger i ett mycket fint område nära naturen och nära till glasriket. tingsryd mm

Ungdomsverksamhet

Föräldraföreningen bedriver fritidsgård.

Vandrings- & Ridleder

Linneryd sockenråd har under flera år verkat för att elljusspåret som byggdes 1988 skulle renoveras och under hösten 2012 gjordes ett mycket gott renoveringsarbete av idrottsföreningen som ansvarar för skötslen.

Vägar/Mackar

Under tiden med arbetet med den nya affären i Linneryd och i gott samarbete med det lokala näringslivet byggdes en ny bensinmack i nära anslutning till den nya butiken, även denna serviceinrättning går idag mycket bra.

Äldreomsorg

Tyvärr lades Lindegården ner under 2016. Sockenrådet kämpar för att Lindegården återigen ska öppnad för ett seniorboende.

Annan verksamhet

Linneryd sockenråd ansvarar för nattvakt och grannsamverkan i Linneryds socken.I samband med detta hålls årliga möten med Polis och försäkringsbolag.