Föreningen Hunehals Borg

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2012

Finns i

Hallands län
Kungsbacka kommun
distrikt
Kungsbacka
med 1250 invånare.

Adress

Hanhalsholmevägen
Kungsbacka

Besök hemsida

Kontaktperson

Rose-Marie Eriksson
Hela Sverige ska leva Halland
Mickelsgårdsvägen 70
439 72 Fjärås

Tel. 1: 070-6311152

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Årliga medeltidsdagar fr.o.m. 2014 i juli

Bad/Idrottsplats

Badplats Hanhals Holme

Barnomsorg

Ej

Bostäder

Ej

Butik

Ej

Egen affärsverksamhet

Caférörelse i "Isladan" kommer att starta tidigast 2016

Kommunikationer

Inga, endast med egen bil

Kultur

Hunehals Borg fanns här på 12-1300-talet. Arkeologiska undersökningar pågår regelbundet.Föredrag om medeltiden och om Hanhals 2 ggr/år.Resor i medeltidens tecken också 2 ggr/år.Dramatiserade guidningar.Teaterpjäs om prinsessan Ingeborg och Greve Jacob.

Miljö & Natur

Havet utanför är ett Natura-2000-område. Historiskt intressant miljö med en skyltad kulturvandring samt ytterligare två utmärkta vandringsleder. Långgrund badvik samt kommunala bryggor på djupt vatten. Regelbundet pågår upprensning av viken samt slyröjning i området. Stor parkeringsplats.

Samlingslokaler

Den nybyggda "Isladan", där det kommer att bli olika offentliga tillställningar samt caféverksamhet.

Skapa jobb/Företagande

Sommararbete för ungdomar, anlita guider, samt regelbunden uppstädning av området.

Skola

Samarbete har pågått med grund och gymnasieskolor samt högskolor i kommunen och grannkommuner. Pedagogiskt upplevelsebaserade skolresor/besök har organiserats.

Studiecirklar

Utbildning av guider, sykurser för medeltida kläder.

Stimulera inflyttning

Behövs inte, området är mycket populärt. Höga fastighetspriser.

Tagit emot studiebesök

Låg - mellan och högstadiebesök från olika skolor. Högskolor, flyktingförläggningar, museer, företag, föreningar m.m.

Trivsel/Fester

Medlemsmöten och funktionärsfester.

Turism

Ett nytt historiskt turistmål har skapats i Kungsbacka kommun. En barnvänlig badplats på cykelavstånd från kommunen. Bra fiskevatten. Många utländska besök, men framförallt från närområdet.Medeltidsdag i juli varje år.Regelbundna guidningar samt även vid beställning.

Vandrings- & Ridleder

En skyltad kortare skyltad kulturvandring på borgområdet.Dessutom två vandringsleder från Hunehals Borg/Hanhalsholme, Hanhals Medeltidskyrka samt Vårdkaseberg, en på 3 km och en längre på 9 km. Utmärkta med QR-koder.Geo-cashing finns på området.

Varit på studiebesök

Två besök per år till andra medeltida platser, men även besök på medeltidsdagar hos andra "likasinnade".

Annan verksamhet

Vårt motto är: "Att skapa ett besöksmål med medeltida förtecken, där friluftsverksamhet blandas med kultur"