Frösthults Bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1950

Finns i

Uppsala län
Enköping kommun
Frösthult distrikt
Fjärdhundra
med invånare.

Adress

Frösthult Måtteby
74971 Fjärdhundra

Besök hemsida

Kontaktperson

Kaj Carlsson
Frösthults Bygdegårdsförening
Frösthult Långtibble
74971 Fjärdhundra

Tel. 1: 070-2656559
Tel. 2: 070-4830689
Tel. 3: 070-2895553

Verksamheten

Samlingslokaler

Ja.

Annan verksamhet

Bygdegården är inrymd i socknens gamla prästgård, som är från 1700-talets senare del.Bygdegårdsföreningen bildades 1950. Efter övertagandet startades en långvarig ombyggnation från prästboställe till bygdegård. Först 1958 var huset klart för invigning.