STRÅVALLA BYGDEGÅRDS FÖRENING

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1854

Finns i

Hallands län
Varberg kommun
distrikt

med 700 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Karl-Eric Eriksson
STRÅVALLA BYGDEGÅRDS FÖRENING
Skattagården 9
439 65 Stråvalla

Tel. 1: 727 403 818

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ja vart annat år.

Kultur

Arrangerar minst en teaterföreställning per år.

Samlingslokaler

Har en samlingslokal

Studiecirklar

Arrangerar minst en studiecirkel per år.

Trivsel/Fester

Arrangerar minst 4 fester per år för att lokal befolkningen skall mötas