Nordmyrans intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1995

Finns i

Uppsala län
Heby kommun
Nora, Uppland distrikt
Tärnsjö
med invånare.

Adress

c/o Lars Lööf, Högsbo 131
74045 Tärnsjö

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Lars Lööf
Nordmyrans intresseförening
Högsbo 131
74045 Tärnsjö

Tel. 1: 0292 41090
Tel. 2: 070-7553937

Verksamheten

Kultur

Återställande och hävd av älvängar vid Nordmyran Tärnsjö

Lokal utvecklingsplan

Älvängsslåtter, återskapande av älvängsområde. Skapa förutsättningar för rekreationsområde, småbåtshamn. Landskapsvård. Inventering av ängsväxter. Turistinformation på hemsidan Nordmyran.se

Miljö & Natur

Intresseföreningen arbetar med landskapsvårdande insatser för att främja flora och fauna i området. I området finns både ett rikt fågelliv och den natur som karaktäriserar den geografiska norrlandsgränsen Limes Norrlandicus

Trivsel/Fester

Grillplatser finns i vardera änden av de 600 m långa spänger som sträcker sig över myrområdet. På den norra sidan ligger ett fågeltorn som erbjuder stora möjligheter till fågelskådning över älvängsmarkerna. Vid den nyanlagda båthamnen ges möjlighet till fiske i den kanal som mynnar ut i Nordmyrasjön och vidare till Dalälven. Det är numera åter möjligt att ta sig båtledes från Hagudden till Dalälven

Turism

Natur- och kulturintresserade söker sig till området liksom lokalbefolkningen.

Vandrings- & Ridleder

Från norr till söder, över spängerna sträcker sig den gamla Kyrkstigen från Skekarlsbo till Nora kyrka.Från området finns även en vandringsled, Ljusbäcksleden, som via Ljusbäck går ut till Östaområdet vid Dalälven.

Annan verksamhet

-