Föreningen för Kårebolssäterns Bevarande

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1991

Finns i

Värmlands län
Torsby kommun
distrikt

med 0 invånare.

Adress


Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Nysockenmarten arrangeras i närheten varje år. Ev. kommer säterverksamheten att medverka.

Bad/Idrottsplats

Bad med tillgång till båtar finns

Barnomsorg

Kommer att utvecklas.

Bostäder

Behov av att lägga nya spåntak. Har haft kurs i takspånstillverkning.

Butik

Finns 20 km bort

Egen affärsverksamhet

Kommer att utvecklas mer under 2009.

IT

Hemsida kommer att utvecklas. Foldrar har utarbetats på svenska och engelska.

Kommunikationer

Inget

Kultur

Aktiv säter med traditionellt säterliv. Har fjällkor och hästar.

Lokal utvecklingsplan

Vi har en verksamhetsplan som innehåller bl.a att verka för att ett aktivt såäterliv kan fortsätta mm.

Miljö & Natur

Vi har nära samarbete med länsstyrelsen ang. fäbodbete och lieslåtter. Vi kommer att utveckla utbud mot upplevelser för skolor och inom social omsorg. Inventeringar, bevarandefrågor, upplevelser av tystnad och "skrammelorkester", dvs koskällor.

Nyhetsbrev

Har ett sommerbrev som går ut till medlemmarna varje år.

Samlingslokaler

Vi har ett partytält som tillfällig lösning. Behov av mer stationärt och kulturmiljöriktigt.

Skapa jobb/Företagande

Två företag har bildats för att möta sommaren 2009. Sen tidigare finns jordbruksföretag.

Skola

Har samarbete med grundskolan och folkhögskolan i området. Många studiebesök och kurser genom åren. Fortsatt samarbete för kulturöverföring.

Studiecirklar

Har inte haft sådana än. Bara föreläsningar om säterliv.

Stimulera inflyttning

Arbetar med nyinflyttade turismföretag i området.

Tagit emot studiebesök

Besöker andra sätrar, deltar i fäbodriksdagar mm.

Trivsel/Fester

Midsommar med knytkalas, slåttergille,gruppaktiviteter

Turism

Outvecklat. Kommer att göras en rejäl satsning 2009 på att uppleva säterhistorien i nutid.

Ungdomsverksamhet

Ungdomssektion finns och ungdomar deltar i slåttergille.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi har haft folkhögskolekurser i tre år på temat levande säter med syfte att lära ut kunskapen.

Vandrings- & Ridleder

Har en säterled som blev förstörd p.g.a avverknin sommaren 2008. Kommer att arbeta med reparationsåtgärder och samarbete med sätrar i närheten.

Varit på studiebesök

Från grundskola och folkhögskola mm.mm

Vägar/Mackar

Inget

Äldreomsorg

Outvecklat än men planering pågår inför sommaren 2009.