Morups Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1989

Finns i

Hallands län
Falkenberg kommun
Morup distrikt

med 350 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Karl-Erik Karlsson
MORUPS BYALAG
Morups Gästis
311 93 Långås

Tel. 1: 0346-94 100
Tel. 2: 0346-942 77

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ja, varje sommar arrangerar Morups byalag, under tre lördagar i juli, egen sommarmarknad på marknadsplatsen i byn.

IT

Ja, vi har egen hemsida www.morupsbyalag.se

Skola

Stöder vi med ekonomiskt bidrag till studieresor och dyl.

Trivsel/Fester

Ja, i samlingslokal med sång och underhållning, informationskvällar och bild o filmvisning.

Ungdomsverksamhet

Stöder vi med bidrag ekonomiskt.

Äldreomsorg

Bidrager ekonomiskt till trivselverksamhet på dagcentralen i Morup.