Skummeslövsstrands Badortsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1932

Finns i

Hallands län
Laholm kommun
Skummeslöv distrikt

med 750/ca 500 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Peter Larsson
Skummeslövsstrands Badortsförening
Rågångsvägen 42
312 71 Skummeslövsstrand

Tel. 1: 070-823 83 71

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Stöd åt SS Stimmet, som driver en havsvattenbassäng.(bildande av ägandeförening pågår)

Barnomsorg

Bevakar framtida utbyggnadsbehov.

Bostäder

Samarbetar med kommunen om bostadsbyggande

Butik

Livsmedelsbutik och golvbutik sponsrar midsommarfirandet.

IT

Adminstrerar ortssida med support från kommunen.(hoppas på fler anslutna föreningar.

Kommunikationer

Driver frågan om bättre kollektivtrafik i kustområdet.

Kultur

Konstrunda i närområdet

Lokal utvecklingsplan

Finns inte, men vi är engagerade i kommunens översiktsplanearbete, där vi fungerar som paraplyorganisation för övriga föreningar.

Miljö & Natur

Frivilligt arbete med strandhedsröjning

Nyhetsbrev

Ger ut en annonsfinansierad sommartidning varje år-direktutskick till alla fasthetsägare, dels utdelning i alla brevlådorvid midsommar dessutom tillgänglig i butiker,på camping och på turistbyrå.

Samlingslokaler

Samarbetar med ortens bygdegårdsförening

Skapa jobb/Företagande

Stödet till SS Stimmet innebär indirekt sysselsättning för ungdomar under sommaren.

Skola

Bevakar framtida utbyggnadsbehov

Stimulera inflyttning

Samarbetar med kommunen om bostadsbyggande. (åretomboende)

Tagit emot studiebesök

Falkenberg och Åhus för att studera lång badbrygga.

Trivsel/Fester

75-årsjubileum med bl.a jubileumsvecka, årligt midsommarfirande,gästartister, "Tuta & Kör.

Turism

Samarbetar med kommunens turistchef. Driver frågan att bygga en lång badbrygga. (tänkbart Leaderprojekt)

Ungdomsverksamhet

Samarbetar med ortens bygdegårdsförening

Utbildning/Kompetensutveckling

Startar Hjärt-Lungräddningskurs i samarbete med Röda Korset i år.

Vandrings- & Ridleder

Driver frågan om ridled i kustområdet. Sköter en motionsslinga på orten.

Vägar/Mackar

Samarbetar med befintlig vägförening

Äldreomsorg

Bevakar framtida utbyggnadsbehov.

Annan verksamhet

Stöder ortens bevakningsgrupp och tennisklubb. Samarbetar med ortens golfbana (pay and play)Samarbetar med en av ortens restauranger ( belägen intill vår festplats)