Åkerö Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1982

Finns i

Dalarnas län
Leksand kommun
Leksand distrikt

med ca 1350 (i invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Gunnar Norman
Åkerö Byalag
Åkerövägen 40
793 33 Leksand

Tel. 1: 0247-12710
Tel. 2: 070-2155064

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Anordnar julmarknad och ibland loppmarknad

Bad/Idrottsplats

Byalaget genomför varje vår städning vid badplatsen och längs hela stranden. Vid behov röjer vi bort buskar och sly.

Kultur

Årliga arrangemang: Valborgsmässofirande, majstångsresning, julmarknad mm.Byalaget förfogar över ett antal odlingslotter som i mån av tillgång tilldelas intresserade.Vid i byn belägen tjärn ordnar vi med skurflotte och torkställning för de som önskar tvätta, t.ex. mattor, som i forna tider.En kommitté,"Strand- och tjärnkommittén" svarar för tillsynen av områdena vid tjärnen och sjöstranden.

Miljö & Natur

Se Bad, röjning och städning!Längs hela stranden löper en välfrekventerad gångstig där vandrare får uppleva och njuta av naturen och de vackra vyerna.

Trivsel/Fester

Se Kultur!

Turism

Se Kultur, Bad, Miljö/Natur

Ungdomsverksamhet

Ungdomar är välkomna att delta i vår verksamhet

Vandrings- & Ridleder

Se Miljö/Natur