Kallmora Byförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1980

Finns i

Dalarnas län
Orsa kommun
Orsa distrikt

med 170 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Jörgen Nohrin
Kallmora Byförening
Stänkelgata 17
794 93 Orsa

Tel. 1: 076-7786067

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Föreningen brukar delta på Julmarknaden vid Slipstensmuseet, som anordnas av Slipstensföreningen.

Bad/Idrottsplats

Ämåtjärns badplats, sköts och underhålls av Byföreningen. Hit hittar fler och fler turister bl a. PGA kommunens marknadsföring av alla badplatser.

Barnomsorg

Kommunens verksamhet, inget behov i byn då vi har ytterst få barn i rätt ålder. (sådant kan ju ändra sig om vi nu börjar växa!)

Bostäder

Mest gamla gårdar och hus i byn. Under förra året har en familj byggt nytt mitt i byn. Här finns f n inga tomma hus dock. De som blir lediga till försäljning, går snabbt.

Butik

I Fredshammars Herrgård, (som också ligger i byn, och numera är vandrarhem) finns en gårdsbutik med bl a lite hemslöjd. Närmaste mataffär finns i grannbyn; Skattungbyn.

Egen affärsverksamhet

Några (ganska många) bybor har egna företag som jordbruk, foto, fot- och massage, affärscoaching, Wärdshuset, Lenners Orsasten, hantverk, keramik mm.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Föreningen har antagit Orsa Kommuns policy om jämställdhet och mångfald.

IT

Föreningen har en stadsnätsgrupp som arbetar för att få stadsnät (fiberkabel) till alla hushåll. Tillsammans med byarna Mickelvål och Åberga.

Kommunikationer

Bussförbindelse en gång om dan till Orsa centrum + en gång om dan från Orsa centrum på vardagar.

Kultur

Slipstensmuseet ligger i Kallmora by: www.orsaslipsten.seHar mångder av kulturaktiviteter och besökare året runt.Även Wärdshuset Slipstenen finns i Kallmora by, med många kulturaktiviteter.

Lokal utvecklingsplan

Föreningen arbetar med en byutvecklingsplan Bildar en byutvecklingsgrupp under 2012) som ska ingå i kommunens kommande utvecklingsplan (KUP) till grund för kommande Översiktsplan (ÖP)

Lokalt kapital

Tja Föreningen äger ingen fastighet eller skog, och vi har endast ett blygsamt rörelsekapital som används till våra aktiviteter året runt. Vi är en verkligt ideell förening.

Miljö & Natur

Kallmora är en mycket vackert belägen by högt på Kallmoraberget med milsvid utsikt över bl a Koppången och hemfäbodarna Ängen o Skräddar-Djurberga. Vi är omgivna av skog och ligger i direkt anslutning till Slipstensgruvaområdet, ett kulturminnesskyddat område på 2 kvkm. En del gårdar i byn är byggda på gamla igenfyllda slipstensgruvor.Byn har en traditionell bymiljö med mycket gamla odlingsrösen, byvägar och kringbyggda dalagårdar. En öppen miljö mellan gårdarna utan stängsel (om inte för betande djur).Föreningen är Miljödiplomerad: genom Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen (studiecirkel om hållbarhet, miljöpåverkan, avfallshantering mm)

Nyhetsbrev

Blogg finns på hemsidan såväl som sidan "kommande" samt en Facebooksida. Här informeras och uppdateras löpande. Alla nyheter sprid även via anslagstavlorna (fem st).

Omställning/Energi

Enskildas och kommunens verksamhet

Samlingslokaler

Bystuga (i den gamla skolköksbyggnaden), med eget kök och stor uteplats/parkering.

Skapa jobb/Företagande

Hela Orsa kommun har många småföretagare och Kallmora by är inget undantag. Här finns en hel del företagande, och kreativitet. Vi arbetar dock inte med att stimulera till mer företagande (det finns inte befolkningsundelag i vår kommun tillräckligt för annat än möjligen företagande på fritiden för att dryga ut lönen eller extrajobb) och några arbetstillfällen finns inte.

Skola

Inga skolor finns kvar i byn, skolskjutsar ordnas av kommunen.

Studiecirklar

Föreningen driver studiecirklar i miljötänkande, musik, data för nybörjare med internet, hantverk o pyssel och verksamhetsplanering, genom Studiefrämjandet.

Stimulera inflyttning

Nyinflyttade inbjuds regelmässigt till alla sammankomster. Information anslås på byns fem anslagstavlor, samt på hemsidan, bloggen och Facebook. Dessutom ordnar vi med brevlådeutskick vid viktiga sammankomster (ex. när kommunens representanter komer på besök)Att synas i sociala media stimulerar förstås inflyttningen.

Tagit emot studiebesök

Många besökare, i grupper och i studiesyfte besöker Slipstensgruvorna varje år och promenerar då också gärna i vår by.

Trivsel/Fester

Föreningen ordnar Höstfest, Trettondagsfest, Vårfest, Kubbtävling med grillknytis varje år. Vid alla fester ordnas med mat och tävlingar, levande musik och dans (om det passar). Föreningen kallar självklart till bymöten om och när det är bygemensamma frågor att diskutera. Föreningen har återkommande gemensamma styrelsemöten med andra föreningar i byn, för att främja samarbetet.

Turism

Kallmora ligger i ett turistintensivt område och vi tar självklart emot mängder av turister från många olika länder varje år, i Slipstensgruvorna, Museet, på Fredshammars herrgård (vandrarhem numera)vid badplatsen och i byn.

Ungdomsverksamhet

Kommunens verksamhet

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi ordnar f n med att utveckla våra bybors datakunskaper och lära sig att använda internet och olika programvaror över nätet. Detta åstadskoms genom studiecirklar.Studiecirkel i föreningsutveckling finns att få genom Studiefrämjandet.

Vandrings- & Ridleder

Finns en 3,5 km slinga i området vid Slipstensgruvorna. Kartor hämtas i Museet.

Varit på studiebesök

Föreningen har hittills anordnat bussresor till Växbo lin, Karl Larsson gården m fl utflykter och studiebesök kombinerat.

Vägar/Mackar

Väg 296, Landsvägen + Turistvägen (mellan Skattungbyn och Orsa) går genom Kallmora by. Macken ligger i grannbyn; Skattungbyn

Äldreomsorg

Kommunens verksamhet. Många gamla bor kvar hemma länge, då Orsa kommun har väl fungerande hemsjukvård bl a.

Annan verksamhet

Föreningens styrelse träffas regelbundet c:a 1 gång per månad eller varannan månad. Våra aktivitetsgrupper för byutveckling och stadsnät arbetar självständigt. Vårt jobb är att se till att samla så många bybor som möjligt till trivselbefrämjande aktiviteter året runt. Dessutom samlar vi ihop byborna till gemensamma åtaganden; som bygge av nytt förråd, städning av bystugetomten, underhåll av anslagstavlorna mm förekommande arbeten för byn.