Nya Tärnsjöbygdens Framtid

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1992

Finns i

Uppsala län
Heby kommun
Nora, Uppland distrikt

med 2500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Kristina Hansson
Nya Tärnsjöbygdensframtid
Torbacka 103
740 45 Tärnsjö

Tel. 1: 0292-50 440
Tel. 2: 0292-510 43
Tel. 3: 070-513 25 68

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

2010 Hebymässan i Östa 28-29 augusti.

Butik

Försköning av samhället med blomkrukor och blommor till dessa.

IT

Hemsida www.tarnsjo.se

Kommunikationer

Arbetar för att kommunikationerna ska bli bättre till Uppsala

Lokal utvecklingsplan

Tagit fram Nora bygdens framtidsplan

Miljö & Natur

Upprustning av återvinningstation

Skapa jobb/Företagande

Har under 2010 sponsrat Tärnsjö företagsförening till att ta fram en välkommen kylt till vårt samhällle.

Studiecirklar

Om hemsidan

Stimulera inflyttning

Försöker påverka det bostadspolitiska programmet i Heby kommun att det även planeras för nybyggnation av bostäder i Tärnsjö.

Turism

Håller på att ta fram en paktlösning för turister med bl.a en nyframtagen turistkarta

Ungdomsverksamhet

Försöker att få ungdomarna i vår bygd att engagera sig, men tyvärr har vi inte så stor framgång i det projektet. Kanske nån som har nå´t tips?

Varit på studiebesök

Länsbygderådet i U-A län

Vägar/Mackar

Påverkat för att få vägbelysning.

Annan verksamhet

-