Åkulla Bokskogar Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Hallands län
Varberg kommun
Dagså distrikt

med 1000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Bokskogens dag på Kristihimmelsfärds dag

Bad/Idrottsplats

Byasjöns badplats m.fl. finns i vårt område

Kultur

Marknadsföring av besöksmål inom kulturområdet

Miljö & Natur

Området är officiellt turistområde med ett antal naturreservat.Vandringsled, ridled och cykelled passerar genom området. Föreningen arbetar för att utveckla ytterligare strövstigar och cykelturer.

Skola

Ästad gamla skola visas för allmänheten.

Stimulera inflyttning

Genom företagens positiva utveckling skapas arbetstillfällen.

Tagit emot studiebesök

Har vid ett par tillfällen arrangerat studieresor.

Turism

Föreningen arbetar för att öka besökarantelet till området och de företag som finns där genom aktiviteter och arrangemang.

Ungdomsverksamhet

Ästad 4H-gård, som har lägerverksamhet på sommaren är medlemmar hos oss.

Utbildning/Kompetensutveckling

Medlemmarna i föreningen deltar i olika former av kompetensutveckling

Vandrings- & Ridleder

Se natur.

Varit på studiebesök

Vi har tagit emot ganska många studiebesök som vill veta hur föreningen arbetat.