Sundshults Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1999

Finns i

Västra Götaland, Fyrbodal
Tanum kommun
Mo, Bohuslän distrikt

med 28 invånare.

Adress


Kontaktperson

Anette Hansson

Sundshult 21
45751 Bullaren

Tel. 1: 052540011

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Badplatsstädning

Trivsel/Fester

Grillfester i anslutning till badstrandsstädning mm

Vägar/Mackar

Underhåll av gemensamma enskilda vägavsnitt

Annan verksamhet

Skötsel och tillsyn av gemensam vattentäkt, pumphus m. reningsanläggning och ledningsnät