Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Kooperativet Synvända

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2018

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Falköping kommun
distrikt

med invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Anna-Karin Berglund

Öglunda Håkansro 1
53292 Axvall

Tel. 1: +46705396433

Verksamheten

Egen affärsverksamhet

Vår förening Kooperativet Synvända ekonomisk förening har sitt säte i Falköpings kommun. Vi är verksamma såväl i Skaraborg, Västsverige som övriga landet. Själv syftet med vårt arbete är att stödja och stärka dialog och medskapande för ett hållbart samhälle. Vi har specialistkompetens inom bl a. landsbygdsutveckling, lokal mobilisering och utvecklande av samverkan och samverkanskultur mellan civilsamhället och offentlig sektor. Vår verksamhet, förhållningssätt och praktik grundar sig i Art of Hosting and Harvesting conversations that matter (AoH), vilket vi tillämpar inom olika verksamhetsområden och samhällsfrågor i kombination med en mångfald medskapande arbetssätt och lösningar. Vi har valt företagsformen kooperativ för att vi vill utforska hur en arbetsorganisation som bygger på självorganisering, medskapande och tillit kan utvecklas.

Utbildning/Kompetensutveckling

Utbildningar, workshops, föreläsningar i att:- Bli medskapande samtalsledare, designa och facilitera dialogmöten och medskapande processer (inkl konflikthantering)- Skapa överenskommelser mellan kommun/region och idéburna- IOP - Idéburet Offentligt partnerskap- Konsten att bygga stark lokal gemenskap och aktivitet

Uppdatera förening

Anmäl förening