Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Lidhult Lyfter

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2018

Finns i

Kronobergs län
Ljungby kommun
Lidhult distrikt
Lidhult
med invånare.

Adress

Bolet 1 Nannarp
34172 Lidhult

Skicka Epost

Kontaktperson

Chris Olsson

Bolet 1 Nannarp
34172 Lidhult

Tel. 1: 0701430920

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

VårmarknadJulmarknadJulskyltning

Bad/Idrottsplats

Askakens badplats

Barnomsorg

Vi engagerar oss i skolan och ff allt de lägre klasserna och Fritids där det för närvarande är mycket stora barngrupper och trånga lokaler.

Butik

I Lidhult finns det flera butiker med stort utbud.Lidhults Bygg och LantmänMonas Tyg och hantverkIca kombinerat med Träffpunkt Cafe och BibliotekSkrädderi

Egen affärsverksamhet

Lidhult Lyfter har ingen affärsverksamhet

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Vår förening är öppen för alla "som på något sätt har ett intresse av ett levande, välkomnande och inkluderande Lidhult"

IT

Vi kommunicerar via mail och Facebook. Vi arbetar för en policy för sociala medier. Fler kommunikationsvägar ska arbetas fram.

Kommunikationer

Vi arbetar på att förbättra kommunikationerna både öster- och västerut.En utvecklad Närtrafik med hållplats i vår serviceort Lidhult är önskvärt och ideen är kommunicerad med Länstrafiken och politikerna.

Kultur

Kultur ska genomsyra vår verksamhet genom "att skapa tillfällen att mötas" ex ungdomsträffar utefter ungdomarnas önskemål, utställningar, temakvällar, lokalt hantverk med ett lärande utbyte mellan generationer och kulturer!

Miljö & Natur

Miljön och naturen kommer att ta en stor del i vårt framtidsarbete... Här finns oändliga möjligheter med orörd natur, stora skogar, naturreservat, vandringsstigar, cykelleder och närheten till sjöar och åar!

Nyhetsbrev

Inget i nuläget

Samlingslokaler

Lidhult Lyfter har ingen egen lokal, ännu, och en "folkets samlingslokal" saknas i dagsläget. Vi ställer vårt hopp till "Kommunalhuset" som återgår till kommunen i slutet på året i och med att Kalmar/Cargotec flyttar till Ljungby.

Skapa jobb/Företagande

Vi vill stimulera till ett ökat småföretagande...

Skola

Se barnomsorg....

Studiecirklar

Planeras när lokalfrågan är löst.

Stimulera inflyttning

Vi vill gärna stimulera inflyttning och som samhällsförening ligger det verkligen i vårt intresse att arbeta för det så mycket som vi kan!

Tagit emot studiebesök

Inte ännu

Ungdomsverksamhet

Planeras med hög prioritet

Vandrings- & Ridleder

Vandringsleder finns på Lidhultsåsen, Årshultsmyren, Rocknen, fler är under uppbyggnad ex BOLET, Skälhult

Varit på studiebesök

Vi har besökt Bolmsö Bygdegård och träffat representanter för Sockenråd och Bygdegårdsförening, mycket givande.

Vägar/Mackar

Det finns en bensinmack centralt i Lidhult.Trafikverket ansvarar för 2 genomfartsvägar och kommunen ansvarar för 1 genomfartsväg. Trafikverkets ena genomfart-Unnarydsvägen är mycket starkt trafikerad med tung trafik och både övergångsställe och sänkt hastighet behövs inte minst för att skola och äldreomsorg ligger på ena sidan om och sporthall, lunchställe, träffpunkt med cafe och bibliotek + butiker ligger på andra sidan. Detta kommer vi att arbeta med....

Äldreomsorg

BJÖRKÄNG äldreboende med 30 lägenheter med fullservice finns.

Annan verksamhet

Aktiva föreningar som vi kommer att ha samarbete med:HembygdsföreningFotoklubbFöretagarföreningIdrottsföreningLingonbygdenVårt första stora evenemang blir på 1 advent med "Julskyltning för alla"

Uppdatera förening

Anmäl förening