Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Västra Ny Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2018

Finns i

Östergötlands län
Motala kommun
Västra Ny distrikt
Motala
med 820 invånare.

Adress

Gamla Småskolan Nykyrka 211
591 97 Motala

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Madeleine Öberg

Gamla Småskolan Nykyrka 211
591 97 Motala

Tel. 1: 0706 920 980

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad i Nykyrka i anslutning till Gamla Småskolan kommer att arrangeras 2018-12-15 och blir förhoppningsvis en tradition framöver.Vi kommer 2019 också att arrangera en höst- och skördemarknad i mitten av september.

Bad/Idrottsplats

Vår bästa badplats i närområdet är Solbaden i Medevi. I Medevi finns också en välskött idrottsplats och Medevi IF ingår i vårt lokala nätverk.

Butik

Axéns lanthandel är "hjärtat i Nykyrka" en ICA-butik med personlig service och manuell köttdisk.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Västra Ny Hembygdsförening sökte i år det s.k microstödet från Leader Folkungaland under projektnamnet "Bygden och dess människor".Målsättningen är att ha en dialog kring hur hembygdsföreningen kan utvecklas och bidra till en mångfald på flera plan. Hur kan vi vara aktiva i bygdens utveckling.

IT

Fiber på gång - finns på flera ställen i vårt område, men en del område väntar fortfarande.

Kultur

Västra Ny Hembygdsförening har återkommande kulturarrangemang i sitt program. Inom vårt område ligger också Medevi Brunn som framför allt sommartid erbjuder en kulturhistorisk miljö och brunnsorkester hela sommaren.Hembygdsföreningen äger och förvaltar Nubbekulle, August Malmströms barndomshem som är öppet söndagar under sommaren och efter förbeställda guidningar. Heidenstams hem Övralid ligger inom Västra Ny och där driver vi också ett lantbruksmuseum i samma område. En samverkan mellan de olika kulturmiljöerna finns redan idag, men vi har också diskuterat hur vi mer konkret kan utveckla detta ytterligare. En begränsning är ju att allt arbete inom Västra Ny Hembygdsförening sker i huvudsak ideellt.

Lokal utvecklingsplan

Vi har tillsammans med representanter från Bona, Västanvik och Nykyrka bildat en lokal utvecklingsgrupp där Ewa Carlgren projekledare inom Hela Sverige ska leva har varit/är sammanhållande länk. Motala kommun är en av elva kommuner i Sverige som deltar i ett projekt kring service o samverkan på landsbygden.Arbetet ska utmynna i en konkret utvecklingsplan.

Miljö & Natur

Naturen är vår största tillgång inom vårt område, med möjlighet till vandring i skog och mark.

Nyhetsbrev

Västra Ny Hembygdsförening skriver regelbundet nyhetsbrev kring föreningens verksamhet. Vill du få nyhetsbrevet kontakta Madeleine Öberg m.oberg@live.se

Samlingslokaler

Västra Ny har gott om samlingslokaler. Hembygdsföreningens lokaler i Gamla Småskolan 211 går att hyra för möten och aktiviteter. Här finns också några övernattningsrum som kan hyras. Utöver vår egen lokal finns församlingshemmet och Karolinen där det även finns en bra restaurang.

Skapa jobb/Företagande

Västra Ny Hembygdsförening har ingått ett samarbete med Intresseföreningen Medevi Brunn och Digitaliseringscenter i Motala. Det handlar om digitalisering av arkivmaterial, men innebär också att arbetstillfällen skapas och där vi hoppas att det som startar med arbete för 1 person kan utvecklas till på sikt fler anställda.

Skola

I Nykyrka finns en skola för årskurs 1-6

Studiecirklar

Västra Ny Hembygdsförening har under många år haft en studiecirkel kring forskning om bygden. Den gör för tillfället paus, men kommer att återupptas.

Turism

Vi driver två museum Nubbekullen och lantbruksmuseet på Övralid så turism/besöksnäring är ett stort engagemang. Föreningen deltar också i Östgötadagarna och motsvarande.

Uppdatera förening

Anmäl förening