Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Romelanda Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1965

Finns i

Västra Götaland, Göteborg
Kungälv kommun
distrikt
Romelanda
med invånare.

Adress


Romelanda

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Anette Tuores

Marieberg 290
44249 Kungälv

Tel. 1: 0705374501

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Midsommarfest med traditionsenligt firande.

Annan verksamhet

Är att bevara och underhålla våra byggnader men också Romelandas historia. Att dokumentera händelser, namnge fotografier, ta till vara på gamla och nya traditioner. Det som händer i Romelanda i dag är historia i framtiden.

Uppdatera förening

Anmäl förening