Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Istaby Historia - Hariwulfas Drabanter

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2016

Finns i

Blekinge län
Sölvesborg kommun
Mjällby distrikt
Sölvesborg
med ca 300 invånare.

Adress

Orrevägen 6001 alt. Tolavägen 6
29494 Sölvesborg

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Alf Ronnby

Orrevägen 6001
29494 Sölvesborg

Tel. 1: 045671119
Tel. 2: 0768088119

Verksamheten

IT

hemsida www.istabyhistoria.sejohansson.m.ingrid@gmail.com

Kultur

ISTABY HISTORIA - Hariwulfas Drabanter Den ideella föreningen Istaby Historia - Hariwulfas Drabanter bildades sommaren 2016. Sedan början på 2000-talet har det funnits en grupp bybor som arbetat på att försöka få tillbaka den berömda Istabystenen, en runsten från 600-talet (som har samma upphovsman/familj som Stentoftenstenen och Gummarpsstenen, nml de sk Wulfarna. Istabystenen är en minnessten över krigaren Hariwulfa). Föreningen har nu 28 medlemmar. Föreningens styrelse: ordförande Ingrid Johansson, kassör Anna-Lisa Ståhlberg, sekreterare och projektledare Alf Ronnby, suppleanter Ingela Boking och Eskil Arvidsson. Kontakt, se sidfot! Hittills har det inte gått att få tillbaka stenen, så nu planerar föreningen att låta tillverka en kopia av Istabystenen. Men eftersom Istaby är en mycket gammal by, väl sammanhållen med ett flertal historiskt intressanta byggnader och platser vill vi uppmärksamma det historiska Istaby. Föreningens syfte är att lyfta fram och synliggöra dessa platser: första skolan, gamla smedjan, kvarnen, missionshusen, utgrävningarna, kolerakyrkogården, mm. I detta syfte tillverka en broschyr och en skrift om Istaby och dess historia.Historieintresset är idag stort i samhället och genom att skapa uppmärksamhet för gamla Istabys historia, tänker föreningen att det kommer att bidra till besöksnäringen och intresset för Listerlandet. Genom byn går en av kommunens cykelleder, så vi räknar med att väcka intresse bla hos en del cyklister och andra besökare på Listerlandet.Vi ska alltså låta tillverka en kopia av Istabystenen, och placera den tillsammans med en informationstavla mitt i byn. En större orienteringstavla ska berätta om var det finns intressanta platser i byn. Vid de mest intressanta byggnaderna och platserna ska vi sätta upp informationstavlor: vid första skolan, gamla smedjan, missionshusen, kvarnen, kolerakyrkogården, utgrävningarna (där man hittade en järnåldersby och troliga rester av en stenåldersby). Vi vill anlägga en naturstig på Istabyåsen uppe över byn, där det finns många stora flyttblock. Vi planerar att låta tillverka en app till androida mobiltelefoner, som vägledning och information för byavandring. Platsen med Istabystenen ska vi göra till ett mötescentrum med bord och bänkar, anslagstavla och en miniutställning i cykelaffären. Kolerakyrkogården, som nu är helt övervuxen, ska vi låta röja och sedan informera besökarna om koleraepidemin. Vi vill också informera om naturreservatet Hjärthalla på Mörbyberget, med en ingång från Istaby.För att möjliggöra detta har föreningen sökt bidrag från Jordbruksverket/Leader. Ännu, december 2016 inte klart om vi får några pengar. Men eftersom man från kommunens sida är mycket intresserad av våra projekt, räknar vi med att vi ska få bidrag för verksamheten,

Lokal utvecklingsplan

PROJEKTKARTA ISTABY Informationstavlor placeras1. ISTABYSTENEN vid vägen framför cykelaffären2. Översiktskarta placeras i närheten av Istabystenen3. Smedjan4. Gamla skolan5. Allans och Perssons livs6. Lärarbostaden7. Missionshuset8. Kvarnen9. Flyttblocken (geologiska karta)10. Utgrävningen11. KolerakyrkogårdenVägvisare vid KullarpsvägenVägvisare till KolerakyrkogårdenVägvisare till naturstigenTvå välkomstskyltar vid infarterna till Istaby

Miljö & Natur

Hjärthalla naturreservat, Stiby backe naturreservat, Istabyåsen, Västra Torsöviken natura 2000 område, Sillnäs udde naturreservat

Ungdomsverksamhet

Barnfestivalen i Hällevik

Uppdatera förening

Anmäl förening