Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Forsviks Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Karlsborg kommun
Karlsborg distrikt

med invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Björn Broberg

Vitsippsvägen 1
542 43 MARIESTAD

Tel. 1: 0706 89 15 35

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Varje år anordnas Forsviksdagarna, två marknadsdagar/hemvändardagar helgen efter midsommar.

Kultur

Värnar om bruksorten Forsvik, men Forsviks Bruk och Göta kanal i centrum.

Annan verksamhet

Forsviks Intresseförening värnar om orten Forsvik, driver projekt som gynnar och utvecklar orten och tar tillvara de tankar och idéer som finns hos invånarna i byn.

Uppdatera förening

Anmäl förening