Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ett välkomnande Skivarp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2016

Finns i

Skåne län
Skurup kommun
Skivarp distrikt
Skivarp
med 1100 invånare.

Adress

Mejerivägen 8
27451 Skivarp

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Jeanette Bohman

Landsvägen 32
27450 Skivarp

Tel. 1: 073-6263232

Verksamheten

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Vi vill skapa ett varmt, välkomnande och tolerant samhälle. Vi vill värna samhällets mångfald där alla har lika värde, och vi vill särskilt stötta de som ha en svag position med anledning av att de är nya i vårt samhälle. Vi vill likaledes motverka sådana krafter som på grund av intolerans och okunskap utsätter medmänniskor för kränkningar.Föreningen arrangerar språkcafé och fotboll för nyanlända och invandrare tillsammans med boende i bygden.

Samlingslokaler

Språkcafé arrangeras på Skivarps Gästgivaregård

Uppdatera förening

Anmäl förening