Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Södra Möckleby Sockenförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2012

Finns i

Kalmar län
Mörbylånga kommun
Å, Öland distrikt
Degerhamn
med invånare.

Adress

Myrvägen 3
38663 Degerhamn

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Lisa Lundqvist

Smedby 121
386 61 Mörbylånga

Tel. 1: 070-383 10 04

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Samverkar för utveckling av hela sydölandMarknadsföring genom nätverk Ölands Södra Slinga http://www.olandssodraslinga.seFiberbredbandutbyggnad i samarbete med IpOnly/byNetIntegrationOmsorgsfrågor/ äldreomsorg, e-hälsaFriskvård - driver ALUNHÄLSAN Gym o FriskvårdArrangerar marknader gemensamt under året tex Skördefesten

Bad/Idrottsplats

Södra bruketSandvik

Barnomsorg

Finns vid Alunskolan

Bostäder

Finns kommunalt bostadsbestånd (mindre lägenheter 2-3 rum). Uthyres via Mörbylånga kommunala bostadsbolag MBABFinns tomter att bebygga. Säljs av både kommunen och privataI huvudsak villabebyggelse

Butik

ICA nära Södra Möckleby som även är utlämningsställe för post, Apotek, Systembolag, samt Atg och Svenska spel.I Södra Möckleby/Degerhamn finns förutom matbutikBlomsteraffär, Vävbod, Röda Korset Kupan second handbutik och andra butiker (varierar över säsong).

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Jobbar aktivt med integrationsfrågor och frivilliginsatser ideellt i samarbete med enskilda samt andra föreningar

IT

Håller på med Fiberutbyggnadsprojekt. Facebooksida: Fiber för alla på hela sydöland

Kommunikationer

KLT trafikerar

Kultur

Södra Möckleby Hembygdsförening. Håller kultur- och industrihistorisk naturstig 6 km /Bergsstigen samt driver Degerhamns Hembygdsmuseeum

Lokal utvecklingsplan

Finns en. Upprättad 2011, reviderad 2015 och ligger till grund för Sockenföreningens Verksamhetsplan.

Lokalt kapital

Intäkter från ALUNHÄLSANS Gym o Friskvård

Miljö & Natur

I samarbete med övriga föreningar

Nyhetsbrev

Vi sprider information i huvudsak via vår facebooksida Södra Möckleby Sockenförening men även vid allmänna möten och via de anslagstavlor som finns i bygden. Sockenföreningen har två egna anslagstavlor i tätorten S Möckleby.

Samlingslokaler

Vi hyr informations- och möteslokal vid behov. Bland annat genom Degerhamns Folketshusförening

Skapa jobb/Företagande

Har representation i kommunens Näringslivsråd samt i Kulturrådet

Skola

Förskola samt låg- och mellanstadieskola. Alunskolan

Studiecirklar

Bedrivs på Alunhälsan samt i integrationsarbetet /friv språkutbildning svenska grund

Stimulera inflyttning

Aktivt integrationsarbete och positiv marknadsföring av by och bygden.

Trivsel/Fester

Allmänna fester anordnas "då och då"- Senaste åren med inriktning på integration.

Turism

Sprider information till turister bla annat genom vår facebooksida samt via Ölands södra slinga http://www.olandssodraslinga.se

Varit på studiebesök

Studerat äldreomsorg/äldreboende på Tjörn

Vägar/Mackar

Ölandspumpen säljer bensin och diesel.

Äldreomsorg

Hemtjänst för vård i hemmen

Annan verksamhet

Opinionsbildare. Kontakt mot lokala politiker. Deltar i nätverk kring integration mm

Uppdatera förening

Anmäl förening