Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Pershyttans byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2012

Finns i

Örebro län
Nora kommun
Nora, Västmanland distrikt
Nora
med 250 invånare.

Adress

Förvaltarbostaden, Pershyttan 612
713 91 Nora

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Urban Olsson

Pershyttan 612
713 91 NORA

Tel. 1: 070-521 77 36

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Föreningen är en lokal utvecklingsgrupp, den är ideell och opolitisk.Ändamål:Att främja byns utveckling till en attraktiv och livaktig by samt att fungera som ett samarbetsorgan för enskilda, föreningar och organisationer i området.

Uppdatera förening

Anmäl förening