Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Skånes distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1948

Finns i

Skåne län
Sjöbo kommun
Ilstorp distrikt
Sjöbo
med invånare.

Adress

Kvistvägen 20
27539 Sjöbo

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Karin Olsson
Kvistvägen 20
Kvist
27539 Sjöbo

Tel. 1: 0707413600
Tel. 2: 0416-10768

Verksamheten

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Viktig mål i verksamhetsplanen att informera om och stimulera till fortsatt arbete.

IT

Hemsida för distriktet finns och vi har webansvarig som håller i utbildningar för föreningarna.

Kultur

I vår verksamhetsplan finns ett tydligt mål att arbeta mot en regional kulturplan och vi har prövat att ha mindre kulturturnéer i distriktet.

Miljö & Natur

Distriktet har en miljöansvarig som stöttar och ser till att miljöarbetet med miljödiplom 1-3 går framåt i distriktet. Är nu en grund för att kunna söka pengar för landsbygdsutveckling och om man önskar söka till Årets Bygdegård.

Nyhetsbrev

Nyheter läggs regelbundet ut på hemsidan.

Samlingslokaler

Skånes bygdegårdsdistrikt omfattar 53 bygdegårdar i hela Skåne, men har för avsikt att arbeta vidare för ett ökat antal.

Skapa jobb/Företagande

Förbundet har i sin verksamhetsplan att stärka arbetet med integration där man kan komma in på att skapa arbete och företagande, vilket distriktet informerar vidare om i olika forum.

Studiecirklar

Bygdegårdsdistriktet har ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och vill gärna se studiecirklar som en framgångsaktor för bygdegårdsrörelsen inom olika områden, miljö, att arrangera mm.

Trivsel/Fester

Bygdegårdarna är naturliga platser för fester och sammankomster.

Turism

En del bygdegårdar i Skåne har en naturlig och viktig roll i turism och upplevelser.

Ungdomsverksamhet

Distriktet har tagit aktiv del i arbetet med Ung i Bygdegården samt läsprojekte-Det kan väl inte vara någon konst att läsa.

Utbildning/Kompetensutveckling

Bygdegårdsdistriktet håller löpande träffar och kurser för de lokala föreningarna samt deltar själv i av förbundet anordnade centrala kurser och träffar.

Uppdatera förening

Anmäl förening