Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ångermanälvens-Faxälvens-Fjällsjöälvens Fiskeråd (ÅFF Fiskeråd)

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2011

Finns i

Västernorrlands län
Sollefteå kommun
distrikt

med invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Göran Jonzon

Norra Tresund 100
912 99 Vilhelmina

Tel. 1: 070-5859848

Verksamheten

Miljö & Natur

Fria vandringsvägar, vattenkraft, elproduktion, biologisk mångfald, naturlig reproduktion, fiskodling, vatenekologi, fiskvandring, fiskvägar, faunapassager

Nyhetsbrev

Fria vandringsvägar, vattenkraft, elproduktion, biologisk mångfald, naturlig reproduktion, fiskodling, vatenekologi, fiskvandring, fiskvägar, faunapassager

Omställning/Energi

Fria vandringsvägar, vattenkraft, elproduktion, biologisk mångfald, naturlig reproduktion, fiskodling, vatenekologi, fiskvandring, fiskvägar, faunapassager

Skapa jobb/Företagande

Fritidsfiske, fisketurism, upplevelseturism, vattenbruk, nya näringar

Stimulera inflyttning

Fritidsfiske, fisketurism, upplevelseturism, vattenbruk, nya näringar

Turism

Fritidsfiske, fisketurism, upplevelseturism, vattenbruk, nya näringar

Utbildning/Kompetensutveckling

Biologisk mångfald, ekologi, akvabiologi, ekosystemtjänster

Vandrings- & Ridleder

Levande vattendrag, myllrande våtmarker

Uppdatera förening

Anmäl förening