Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Lidhult Lights

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Kronobergs län
Ljungby kommun
Lidhult distrikt

med invånare.

Adress


Skicka Epost

Kontaktperson

Sven Andersson

Bavraböke Lönekullen
340 10 Lidhult

Tel. 1: 0706979896

Verksamheten

IT

Ja, bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden.

Kommunikationer

Se IT informations-teknologi

Lokal utvecklingsplan

Fullfölja samt utvidga området

Omställning/Energi

"Riktigt" bredband skall minska transportbehovet och skapa förutsättningar för landsbygds-verksamheter.

Skapa jobb/Företagande

Se Omställning/energi

Stimulera inflyttning

Se IT informations-teknologioch Omställning/energi

Turism

Se IT informations-teknologioch Omställning/energi

Utbildning/Kompetensutveckling

Se IT informations-teknologioch Omställning/energi

Äldreomsorg

Utvecklad IT (informationsteknologi) kan göra mycket för att omsorgen skall fungera bättre, men "ALDRIG" ersätta den personliga kontakten med familj, vänner och goda grannar! ...fast om framtiden kan man aldrig sia...

Uppdatera förening

Anmäl förening