Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hälleviksstrands Fiber Förening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2012

Finns i

Västra Götaland, Fyrbodal
Orust kommun
Morlanda distrikt
Hälleviksstrand
med 184 invånare.

Adress

Örnekullavägen 6
47495 Hälleviksstrand

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Ingvar Javér

Landsvägen29
47495 Hälleviksstrand

Tel. 1: 0708100829
Tel. 2: 030452765

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi bygger ett fibernät i samverkan med omgivande fiberföreningar och Orust Kommun.Telestationen saknar egen fiberuppkoppling, är idag ansluten via radiolänk.Vårt verksamhetsområde finns beskrivet med karta på hemsidan www.hallevikfiber.se samt på www.orust.se Det omfattar nästan 600 fastighetsägare.

Bad/Idrottsplats

Beläget på Västra Orust med kommunalstödd badplats.Hälleviksstrands Främjandeförening sköter drift och underhållet på badet

Barnomsorg

En mycket välskött och blomstrande friskola 1-6, Stensbo skola med elever från hela Orust.

Lokal utvecklingsplan

Ett LUP-projekt har nu utmynnat i att Orust Kommun ska upprätta en förnyad detaljplan för Hälleviksstrands beslutat i fullmäktige september 2015.

Samlingslokaler

Främjandeföreningen äger en centralt placerad lokal för c:a 100 gäster och kök med tillbehör är integrerat där.

Skapa jobb/Företagande

Aktivt småföretagande kännetecknar bygden, service till husägare, byggfirmor av alla slag mm

Skola

Stensbo friskola 1-6 är en viktig del av samhället här

Stimulera inflyttning

I närliggande Ellös finns flyktingförläggning, flera privata sysselsättningsprojekt är igång med hälleviksstrandsbor som drivande krafter.

Äldreomsorg

Orust kommun har personalkontor i Hälleviksstrand och det bedrivs en mycket välrenommerad och uppskattad hemvård i bygden

Uppdatera förening

Anmäl förening