Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Norsbygdens Framtid

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2015

Finns i

Värmlands län
Karlstad kommun
Segerstad, Värmland distrikt
Vålberg
med invånare.

Adress

c/o Jan Bergström Norsbrovägen 20
66050 Vålberg

Skicka Epost

Kontaktperson

Jan Bergström

Norsbrovägen 20
66050 Vålberg

Tel. 1: +4654545161
Tel. 2: +107886004

Verksamheten

Annan verksamhet

Vi i ”Norsbygdens framtid” har i vårt visionsarbete ett syfte med att skapa en hållbar framtid för Norsbygden. Vi vill sammanföra bygden genom att kanalisera idéer och driva frågor och projekt.VISION – NORSBYGDENS FRAMTIDVision: Hållbar framtid för bygden, föreningar och företag i bygden.Vi vill: Vi i norsbygdens framtid har i vårt visionsarbete ett syfte med att skapa en hållbar framtid för Norsbygden. Vi vill sammanföra bygden genom att kanalisera idéer och driva gemensamma frågor och projekt.Så här förverkligas visionen.Moderorganisation är Norsbygdens framtid med följande inriktning:• Ska administrera ekonomi för underliggande arbetsgrupper.• Ska fungera som en ”paraplyorganisation” som har en övergripande samordningsfunktion.• Under moderorganisationen som en paraplyorganisation ligger olika arbetsgrupper, föreningar och organisationer såsom Centrumgruppen, Vålbergs företagargrupp etc.• Ska skapa arbetsgrupper efter behov för att driva frågor och projekt.• Ska fungera som en remissinstans gentemot kommunen.• Ska aktivt driva samhällsfrågor.• Ska aktivt verka för mångfald och jämställdhet och vara politiskt och religiöst obunden. • Ska vara föreningsstödjande.• Ska sträva efter att vara länken som sammanför föreningar, organisationer och företag med gemensamma intressen.Genom detta kommer Karlstads kommun att få en levande landsbygd som ger mångfald och jämställdhet. Det kommer också att främja marknadsvärdet för norsbygden och Karlstadregionen i stort.

Uppdatera förening

Anmäl förening