Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Öregrunds Utvecklingsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Uppsala län
Östhammar kommun
Öregrund distrikt
Öregrund
med invånare.

Adress

c/o Forsberg, Kärrdalsgränd 3
74243 Öregrund

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Birgitta Forsberg
Öregrunds Utvecklingsgrupp
Kärrdalsgränd 3
74042 Öregrund

Tel. 1: 070-7230548

Verksamheten

Bostäder

Bostäder för alla åldrar och bidra med att forma en ort som ger innevånarna en hög livskvalitet.

Egen affärsverksamhet

2008 tog Utvecklingsgruppen initiativet till att bilda Öregrunds Framtid Ekonomisk Förening som har till uppgift att utveckla Öregrunds hamn samt området i och runt Hummelfjärden. Projektet har fått medel från Leader Upplandsbyggd till en förstudie - totalt 266 000,-. Projeket avslutades 2011 och resulterade ett förslag till detaljplan över hamnområdet och en dom i Miljödomstolen avseende tillstånd till vattenverksamhet som meddelades i augusti 2012. Etapp ett i Hummelfjärdsprojektet invigdes den 15 maj 2013.

Kommunikationer

Ja.

Lokal utvecklingsplan

Påverka.

Skapa jobb/Företagande

Viktigt område är företagarklimatet för befintliga och nya företag.

Stimulera inflyttning

Ja.

Turism

Ja.

Ungdomsverksamhet

Ja.

Vägar/Mackar

Ja.

Äldreomsorg

Bostäder för alla åldrar.

Annan verksamhet

Gruppen skall representera Öregrund och Öregrunds innevånare avseende ärenden med kommunal anknytning. Uppgiften är att vara ett bollplank och remissinstans och språkrör för öregrundsärenden, att bevaka, fånga upp, utveckla, förbättra och föra vidare idéer och förslag som rör Öregrundsområdet. Viktiga områden är utvecklingen av stadsmiljön och speciellt hamnområdet, gatutrafikfrågorna, bostäder för alla åldrar, företagarklimatet för befintliga och nya företag och bidra med att forma en ort som ger innevånarna en hög livskvalitet.Gruppen är tillsatt av kommunstyrelsen och består av 8 personer med representanter från föreningslivet, företagsverksamheten politiskt fötroendevalda. Gruppen skall vara en politiskt neutral grupp, har inte egen budget. Alla intresserade är välkomna att komma med i verksamheten.

Uppdatera förening

Anmäl förening