Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Vallonbruk i Uppland

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Uppsala län
Östhammar kommun
distrikt
Österbybruk
med invånare.

Adress

Box 86
74822 Österbybruk

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Stefan Wårdsäter
Vallonbruk i Uppland
Box 86
74822 Österbybruk

Tel. 1: 0295-20220

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vallonbruksveckan i augusti.

Kultur

Ja, kulturen på vallonbruken i Sverige, samt utställningar o dyl. Vallonbruk i Uppland arbetar för att bevara, beskriva, utveckla och marknadsföra de uppländska vallonbruken - gemensamma broschyrer, annonser och mässdeltagande.

Miljö & Natur

Vallonbruk, gruvor och omgivande miljöer.

Nyhetsbrev

Ja.

Samlingslokaler

I vissa vallonbruk.

Skapa jobb/Företagande

Nya turistföretagare har startat verksamhet och besöksantalet i regionen har ökat.

Studiecirklar

Utbildning tillsammans med studieförbund, där auktorisering av vallonbruksguider sker vartannat år.

Stimulera inflyttning

Skapar ett mervärde för de som vill bo och leva i vallonbruksområdet - mer att göra på fritiden och som företagare större omsättning på verksamheten.

Tagit emot studiebesök

Ja, bl a från Belgien.

Trivsel/Fester

Ja, i de olika vallonbruken. Vallonbruksveckan i augusti.

Turism

Nya turistföretagare har startat verksamhet och besöksantalet i regionen har ökat.

Ungdomsverksamhet

JA, i vissa vallonbruk.

Utbildning/Kompetensutveckling

Övergripande marknadsföring i form av gemensamma broschyrer, annonser och mässdeltagande. Vi skapar nätverk mellan brukens aktörer. Vartannat år genomför vi en utbildning där auktorisering av vallonbruksguider sker.Nya turistföretagare har startat verksamhet och besöksantalet i regionen har ökat.

Varit på studiebesök

Ja, bl a i Vallonien.

Annan verksamhet

Vallonbruk i Uppland är en ideell förening som arbetar för att bevara, beskriva, utveckla och marknadsföra de uppländska vallonbruken. Genom arbetet får regionens attraktioner fler besökare vilket i sin tur genererar skatteintäkter till kommuner och landsting. Föreningen har stöd från Regionförbundet i Uppsala län och Tierps kommun. Vi arbetar med övergripande marknadsföring i form av gemensamma broschyrer, annonser och mässdeltagande. Vi skapar nätverk mellan brukens aktörer. Vartannat år genomför vi en utbildning där auktorisering av vallonbruksguider sker. Föreningen bildades 1997. Sedan dess har nya turistföretagare startat verksamhet och besöksantalet i regionen har ökat. På så sätt skapas ett mervärde för dig som vill bo och leva i vallonbruksområdet. Du får mer att göra på din fritid och som företagare kan ni få större omsättning på er verksamhet.

Uppdatera förening

Anmäl förening