Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Karlsby Bygdeförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Östergötlands län
Motala kommun
distrikt
Motala
med ca 180 invånare.

Adress

c/o Salsternvägen 27
59196 Motala

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Stefan Holmberg
Karlsby Bygdeförening
Salsternvägen 27
591 96 Motala

Tel. 1: 0730-436200

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

nej

Bad/Idrottsplats

Karlsbybadet

Barnomsorg

nej, men ett Föräldradrivet fritids

Bostäder

Endast privata bostäder

Butik

nej

Egen affärsverksamhet

nej

Integration/Mångfald/Jämställdhet

I den mån så erfordras

IT

enskilda internetabonnemang. Fiber saknas.

Kommunikationer

Inga busslinjer, men Östgötatrafikens Närtrafik erbjuds

Kultur

inga fasta arrangemang

Lokal utvecklingsplan

Årlig planering inomm Karlsby Bygdeförening

Lokalt kapital

I enlighet med bygdeföreningens resultat och balansräkning

Miljö & Natur

Närhet till storslagen natur i form av skogar och sjöar runt Karlsby

Nyhetsbrev

KLY-bladet till medlemmar i Karlsby Bygdeförening.Information ges också til medlemmar i sluten grupp på Facebook

Omställning/Energi

Bundna till de leverantörer av el, vatten och avlopp som erbjuder dessa tjänster till Karlsby. Egna initiativ för kostsamma.

Samlingslokaler

Karlsby Lägergård

Skapa jobb/Företagande

nej

Skola

nej

Studiecirklar

nej, men egna initiativ så som gymnastik, dans och annan hobby verksamhet förekommer.

Stimulera inflyttning

Inga bostäder idag tillgängliga. Mark ägd av kommunen samt Sveaskog potientiella för bostadsbyggande.

Tagit emot studiebesök

Motala Kommun och Hela Sverige ska leva har haft representataer på besök.

Trivsel/Fester

Valborgs- nationldags- och midsommarfirande samt Bygdefest

Turism

Ja, och lägergården används för uthyrning

Ungdomsverksamhet

Det förädradrivna Fritids erbjuder kontinuerligt fritidsaktiviteter.Avsaknad av vettig kollektivtrafik ett hinder för många ungdomar att delat på på många aktiviteter. Ungdomar erbjuds jobb att sköta om Karlsbybadet.

Utbildning/Kompetensutveckling

nej

Vandrings- & Ridleder

nej, men naturen runt Karlsby används ofta för utflykter.

Varit på studiebesök

nej

Vägar/Mackar

nej, dessutom är vägen til/från Kalsby ut till v34 i mycket dåligt skick.

Äldreomsorg

nej

Annan verksamhet

nej

Uppdatera förening

Anmäl förening