Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Jugansbo Bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1957

Finns i

Västmanlands län
Sala kommun
distrikt
Sala
med invånare.

Adress

Jugansbo 135
73391 Sala

Besök hemsida

Kontaktperson

Leif Lindstedt
Jugansbo Bygdegårdsförening
Skälby 160
733 91 Sala

Tel. 1: 0224-520 09

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Se hemsida

Bad/Idrottsplats

Hillingens Badplats

Barnomsorg

Ingen

Bostäder

Ingen

Butik

Ingen

Egen affärsverksamhet

Se hemsida

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Enligt vår stadgar

IT

Fiber inkopplat 1000 Mb

Kommunikationer

Se hemsida

Kultur

Se hemsida

Nyhetsbrev

2 gr per år

Omställning/Energi

Bergvärme

Samlingslokaler

Se hemsida

Skola

Ingen

Studiecirklar

Se hemsida

Tagit emot studiebesök

Mot avtalad tid

Trivsel/Fester

Se hemsida

Ungdomsverksamhet

Se hemsida

Uppdatera förening

Anmäl förening