Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Huddungebygdens Framtid

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2005

Finns i

Uppsala län
Heby kommun
Huddunge distrikt
Huddungeby
med invånare.

Adress

Huddunge
74492 Huddungeby

Kontaktperson

Leo Padazakos
Huddungebygdens Framtid Ekonomisk Förening
Lagbo 191
74492 Huddunge

Verksamheten

Bostäder

Främja och verka för ett ökat antal fastboende

Egen affärsverksamhet

Föreningens ändamål är att verka för en ekonomisk tillväxt i Huddungebygden vilket samtidigt kommer att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen. Detta ska ske genom att främja och verka för ett ökat antal fastboende, genom att försöka åstadkomma en förbättrad service i bygden samt ett ökat företagande och därmed nya arbetsmöjligheter.

Skapa jobb/Företagande

Ökat företagande och därmed nya arbetsmöjligheter.

Stimulera inflyttning

Främja och verka för ett ökat antal fastboende, genom att försöka åstadkomma en förbättrad service i bygden samt ett ökat företagande och därmed nya arbetsmöjligheter.

Annan verksamhet

Föreningens ändamål är att verka för en ekonomisk tillväxt i Huddungebygden vilket samtidigt kommer att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen. Detta ska ske genom att främja och verka för ett ökat antal fastboende, genom att försöka åstadkomma en förbättrad service i bygden samt ett ökat företagande och därmed nya arbetsmöjligheter.

Uppdatera förening

Anmäl förening