Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hela Sverige Ska Leva - Uppsala Län

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2005

Finns i

Uppsala län
Uppsala kommun
Alunda distrikt
Alunda
med invånare.

Adress

Stavby 110
74794 Alunda

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Birgitta Elfving

Stavby 110
74794 Alunda

Tel. 2: 070-2994222

Verksamheten

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Ja

IT

Hemsida

Kommunikationer

Ja

Kultur

Ja

Lokal utvecklingsplan

Ja

Miljö & Natur

Ja

Nyhetsbrev

Ja, Info-brev

Omställning/Energi

Ja

Skapa jobb/Företagande

Ja

Studiecirklar

Under planering

Stimulera inflyttning

Ja

Tagit emot studiebesök

Ja, bl a från SLU

Turism

Ja

Utbildning/Kompetensutveckling

JA

Vägar/Mackar

Ja

Annan verksamhet

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som är knuten till riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Föreningen arbetar inom många olika områden och i hela Uppsala län.Syftet är att stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi för att hela Sverige ska leva, genom att skapa nätverk, initiera projekt och vid behov starta upp utbildningsinsatser. Hela Sverige ska leva - Uppsala län ska verka ut ifrån de behov som finns i lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar i deras arbete för en levande landsbygd.

Uppdatera förening

Anmäl förening