Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Vånga Tillsammans

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2014

Finns i

Skåne län
Kristianstad kommun
Oppmanna distrikt

med 500 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Julia Hansson
Vånga Tillsammans
Vånga Kyrkväg 19
29038 Villands Vånga

Tel. 1: 0739746297

Verksamheten

Kommunikationer

Föreningen har som huvudsyfte att under 2014-2016 arbeta med att utveckla Mobilsamåkningen i Vånga med omnejd. Syftet att förbättra och underlätta kommunikationsmöjligheterna för de boende i Vånga med omnejd, samt för bygdens besökare, och för att medverka i utvecklingen mot ett hållbart samhälle genom de sociala, ekonomiska och miljömässiga vinsterna. Mobilsamåkningssystemet har köpts in, anpassats för byns behov och lanserats i augusti. Stöd har vi fått från Kristianstads kommun, Leader Skånes Ess, Hela Sverige ska leva, Ica Arkelstorp samt andra lokala småföretagare. Intresset och uppslutningen har varit god men arbete för ökad samåkning fortsätter!

Studiecirklar

Vånga Tillsammans har startats genom studiecirkelverksamhet och ser det som ett sätt att sprida kunskap och engagera sig ideellt. Vånga Tillsammans arbetar för att sprida kunskapen om studiecirkelverksamhet.

Stimulera inflyttning

Vånga Tillsammans ska genom sina olika uppdrag stimulera och medverka till att intresset för att bo och leva i Vånga med omnejd bibehålls. Bygden ska utstråla engagemang, delaktighet och utvecklingsbarhet.

Tagit emot studiebesök

Vånga Tillsammans har haft besök och kontakt med andra som undersöker möjligheten att starta Mobilsamåkning på sin ort.

Annan verksamhet

Vi är en lokalt ledd landsbygdsutvecklingsförening som villarbeta för en levande landsbygd på många sätt i framtiden.

Uppdatera förening

Anmäl förening