Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Saltö-Ekholmens trädgårds & intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1925

Finns i

Blekinge län
Karlskrona kommun
Karlskrona stadsdistrikt distrikt

med 64000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Manne Friman
Saltö-Ekholmens trädgårds & intresseförening
Tromtögatan 10
371 37 Karlskrona

Verksamheten

Annan verksamhet

Saltö Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening bildades redan 1925 och är sedan dess alltjämt en aktiv och livskraftig förening med idag cirka 200 medlemmar.Inledningsvis var föreningens syfte att stödja trädgårdsnäringen, men alltefter hand har uppgiften övergått till att ta upp alla övriga frågor av gemensamt intresse ur såväl utvecklings- som trivselsynpunkt. Föreningens medlemmar visar ett starkt engagemang och stort intresse, då det gällt att påverka såväl den egna boendemiljön som att möjliggöra för övriga karlskronabor och turister att njuta av ”de två leende öarna med sin lummiga grönska”, som Saltö och Ekholmen tidigt benämdes.

Uppdatera förening

Anmäl förening