Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Blekinge län
Ronneby kommun
Ronneby distrikt

med invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Heleen Podsedkowska
Blekinge Arkipelag
Fridhemsvägen 8
372 75 Ronneby

Tel. 1: 0457-46 42 01
Tel. 2: 076-855 83 00

Verksamheten

Miljö & Natur

att främja ekonomisk utveckling samt en samhällsutveckling i övrigt som är ekologiskt och social hållbar.• att arbeta för en lokal förankring av områdets utveckling.• att underlätta demonstrationsprojekt, utbildning, praktik, forskning och uppföljning och utvärdering.• att bidra till att bevara landskap, ekosystem och biologisk mångfald.• att bidra till ökad sysselsättning, entreprenörskap och ökad livskvalitet för boende i området.• att medverka i utvecklingen av regionala, nationella och internationella nätverk

Uppdatera förening

Anmäl förening