Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Röstånga Tillsammans

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2009

Finns i

Skåne län
Svalöv kommun
Röstånga distrikt

med 900 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Anna Haraldson Jensen
Röstånga Tillsammans
Hantverksgatan 8
26868 Röstånga

Tel. 1: 0702779525

Verksamheten

Bostäder

Genom ett av våra Leaderprojekt så har vi inventerat och tittat på möjliga tomter för nybyggnation.

Egen affärsverksamhet

Vi äger ett utvecklingsbolag Röstånga Utvecklings AB (svb) en finansiell plattform för bygdeutveckling. Vi äger Sveriges minsta konsthall, en restaurang och en skejtramp

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Grundsynen i vårt utvecklingsarbete är att allt hänger ihop och påverkar varandra och bidrar till utveckling! Därför är det lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset. Eller att ha en snygg bykärna, en ICA-butik eller hembygdsgård. Eller en bra skola , närhet till naturen och ett välkomnande klimat för våra besökare.Om allt hänger ihop, så borde vi också samverka för att utveckla bygden – det gör vi i Röstånga Tillsammans.Hållbar Utveckling är en drivkraft och naturlig del i hur och vad vi gör.

Kultur

Grundsynen i vårt utvecklingsarbete är att allt hänger ihop och påverkar varandra och bidrar till utveckling! Därför är det lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset. Eller att ha en snygg bykärna, en ICA-butik eller hembygdsgård. Eller en bra skola , närhet till naturen och ett välkomnande klimat för våra besökare.Om allt hänger ihop, så borde vi också samverka för att utveckla bygden – det gör vi i Röstånga Tillsammans.Vi har genom ett Leaderfinansierat projekt köpt in en kulturbuss, en bygdebuss som används för att gemensamt åka iväg på aktiviteter. Som till Lousiana, Wanås etc.

Lokal utvecklingsplan

Grundsynen i vårt utvecklingsarbete är att allt hänger ihop och påverkar varandra och bidrar till utveckling! Därför är det lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset. Eller att ha en snygg bykärna, en ICA-butik eller hembygdsgård. Eller en bra skola , närhet till naturen och ett välkomnande klimat för våra besökare.Om allt hänger ihop, så borde vi också samverka för att utveckla bygden – det gör vi i Röstånga Tillsammans.Hållbar Utveckling är en drivkraft och naturlig del i hur och vad vi gör.

Lokalt kapital

Vi har en finansieringsplattform för att aktivera kapital lokalt i bygden, där vi gemensamt investerar för allas bästa. 2013 ordnade vi även en lokalekonomidag i byn med 120 deltagare från hela södra Sverige. Utöver det så håller vi på med att sammanställa en lokalekonomisk analys av bygden.

Miljö & Natur

Grundsynen i vårt utvecklingsarbete är att allt hänger ihop och påverkar varandra och bidrar till utveckling! Därför är det lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset. Eller att ha en snygg bykärna, en ICA-butik eller hembygdsgård. Eller en bra skola , närhet till naturen och ett välkomnande klimat för våra besökare.Om allt hänger ihop, så borde vi också samverka för att utveckla bygden – det gör vi i Röstånga Tillsammans.Hållbar Utveckling är en drivkraft och naturlig del i hur och vad vi gör.

Nyhetsbrev

Japp.

Samlingslokaler

Grundsynen i vårt utvecklingsarbete är att allt hänger ihop och påverkar varandra och bidrar till utveckling! Därför är det lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset. Eller att ha en snygg bykärna, en ICA-butik eller hembygdsgård. Eller en bra skola , närhet till naturen och ett välkomnande klimat för våra besökare.Om allt hänger ihop, så borde vi också samverka för att utveckla bygden – det gör vi i Röstånga Tillsammans.Hållbar Utveckling är en drivkraft och naturlig del i hur och vad vi gör.

Skapa jobb/Företagande

Genom vårt utvecklingsbolag RuAB (svb) där vi skapar förutsättningar för att andra bolag ska växa och främjas av gemensamma insatser. Som fastigheten "stationen" som hyrs ut till en verksamhet som driver restaurang med 8 anställda under säsong.

Stimulera inflyttning

Röstånga var den ort i Svalövs kommun med inflyttning, vilket vi tror beror delvis på ett träget och entusiastiskt, brett arbete med utveckling av bygden där alla är välkomna. Vi har ordnat "öppen by" där vi höstat upp alla som varit nyfikna på byn i vår buss, i Malmö/Lund/Svalöv/Helsingborg för rundguidning och att bjuda hem dem till oss som bor här.

Tagit emot studiebesök

Vi har haft besök från hela Sverige, men också från Ryssland, Skottland, Danmark etc.

Trivsel/Fester

Grundsynen i vårt utvecklingsarbete är att allt hänger ihop och påverkar varandra och bidrar till utveckling! Därför är det lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset. Eller att ha en snygg bykärna, en ICA-butik eller hembygdsgård. Eller en bra skola , närhet till naturen och ett välkomnande klimat för våra besökare.Om allt hänger ihop, så borde vi också samverka för att utveckla bygden – det gör vi i Röstånga Tillsammans.Hållbar Utveckling är en drivkraft och naturlig del i hur och vad vi gör.

Turism

Söderåsens nationalpark ligger i byn och många av de insatser som vi arbetat och arbetar med utvecklar också turismen. För samverkan och bättre information.

Ungdomsverksamhet

Vi har ordnat Skateskola och genom vårt bolag RuAB (svb) har vi byggt en skejtramp. Vår bygdebuss lånas flitigt av föreningslivet och skolan för utflykter etc.

Utbildning/Kompetensutveckling

Flera av de som engagerat sig i byn har gått olika projektutbildningar, styrelseutbildningar etc, som man genom Röstånga tillsammans ordnat.

Vandrings- & Ridleder

Skåneleden går genom byn och vi har genom ett Leaderprojekt byggt en cykelstig till Skäralid, den större ingången till Nationalparken.

Varit på studiebesök

Vi har besökt Flyinge, Docksta, Skottland, Herrljunga, Uddebo, Torekov, Huaröd, Önneköp, Åre, Fjällbete, Sala, Amsterdam, Göteborg, Floda, Baskien etc.

Äldreomsorg

Vårt utvecklingsbolag kommer att utveckla lokal omsorg under 2014.

Uppdatera förening

Anmäl förening