Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Näsums Byutveckling

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2013

Finns i

Skåne län
Bromölla kommun
Näsum distrikt

med Ca 1700 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Malin Wildt-Persson
Näsums Byutveckling
Äskekärravägen 234-10, Bokeholm
295 94 Näsum

Tel. 1: 076-11 11 654

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

"Hjulrundan", genomfördes första gången i november 2014. I ett samarrangemang med byns företagare, föreningar, skolan, banken, föreningar anordnades en julmarknad i hela byn med möjlighet att åka runt till de olika utställarna med veterantraktor eller med häst och vagn. Bland utställarna fanns såväl hantverkare, klädaffärer, matproducenter, konstnärer som föreningar. Hjulrundan kommer att upprepas den 23 november 2014!

Bad/Idrottsplats

Föreningen har under 2013 ordnat finansiering på ca 500 000 för att i samarbete med kommunen, Näsums IF och skolan bygga en allaktivitetsplan på skolgården. Planen, som mäter 30 x 15 meter med gummiunderlag och träsarg, kommer att byggas under våren 2014. Den kommer att vara möjlig för skolan, föreningarna och boende i byn att använda till olika sorters idrottsakvititeter.

Kommunikationer

Under 2013 har föreningen skapat en hemsida www.nasum.se samt en Facebooksida www.facebook.com/nasumsbyutveckling för att kunna presentera byn och vad den har att erbjuda. Framförallt Facebooksidan har använts mycket aktivt för att informera och kommunicera med byns invånare.

Nyhetsbrev

Inget regelbundet, men löpande information på Facebook och ett kalendarium på hemsidan.

Skapa jobb/Företagande

Genom hemsidan och diverse aktiviteter för att sprida information om byns företagare under 2013 hoppas föreningen ha bidragit till företagsamheten i byn.

Stimulera inflyttning

Målet med föreningens verksamhet är att fortsatt göra byn till en attraktiv plats att bo och verka på, och där skola och det stora företagande får fortsätta. Förhoppningsvis kan detta genom hemsida och aktiviteter som sprids via sociala medier och tidningar, göra byn till ett intressant boendeval i kommunen.

Tagit emot studiebesök

Har under 2013 haft besök av Leader Skåne ESS som ville höra om föreningens aktiviteter.

Trivsel/Fester

Planerar att hålla "cykelfest" i byn under 2014.

Ungdomsverksamhet

Föreningen planerar att under 2014, i samarbete med kommunen och Leader Skåne ESS, försöka få igån något ungdomsprojekt.

Utbildning/Kompetensutveckling

Föreningen planerar att under vinter/vår 2014, i samband med byaträffar, bjuda in relevanta föreläsare för företagare respektive föreningar och bybor vid 2-3 olika tillfällen.

Vandrings- & Ridleder

Föreningen har under 2013 påbörjat ett arbete tillsammans med kommunen för att kartlägga nya och gamla vandringsleder inom byn och i dess närområde. Målet är att kommunen därefter ska märka ut dem.

Uppdatera förening

Anmäl förening