Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Knivsta Hembygdsgille

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1964

Finns i

Uppsala län
Knivsta kommun
Knivsta distrikt
Knivsta
med invånare.

Adress

Kvarngården
74190 Knivsta

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Carlbom Terry
Knivsta Hembygdsgille
Walloxvägen 41
74142 Knivsta

Tel. 1: 018-380002
Tel. 2: 070-7707493

Verksamheten

Kultur

Kvarngården och Sockenmagasinet (museum). Folkdanslag. Knivsta Hembygdsgille äger Sockenmagasinet, som är Knivstas hembygdsmuseum med bruksföremål från slutet av 1800-talet och framåt, och fastigheten Kvarngården med alla dess hus. Där ordnas olika aktiviteter av Gillet såsom midsommarfirande, friluftsteater, trädgårdsfest m m. Till Kvarngården har flyttats äldre rivningshotade byggnader.

Nyhetsbrev

Magazinet – gillets årsskrifter.

Samlingslokaler

Kvarngården med alla dess hus för olika aktiviteter uthyrning till andra föreningar och privatpersoner.

Trivsel/Fester

Midsommar på Kvarngården.

Annan verksamhet

-

Uppdatera förening

Anmäl förening