Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Nordingrå Intresse- och FöretagarFörening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Västernorrlands län
Kramfors kommun
Nordingrå distrikt
Nordingrå
med 1350 invånare.

Adress

Gåsnäs 106
870 30 Nordingrå

Besök hemsida

Kontaktperson

Örjan Löf
Nordingrå Intresse- och FöretagarFörening
Gåsnäs 109
870 30 Nordingrå

Tel. 1: 070-3731500
Tel. 2: 0613-20158

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Nordingrå Skördemarknad

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Samlat in leksaker till asylsökande barn i kommunen.

Kommunikationer

Skrivelser till trafikverket ang skyltning samt farliga avfarter.

Kultur

Delar ut Årets Muntergör ( företagare )samt Årets Noling ( nordingråbo )

Lokal utvecklingsplan

Arbetar med ett visionsprogram, Nordingrå vision 2025

Samlingslokaler

Sockenstugan på Vallen i Nordingrå, öppna möten för att vara så transparanta som möjligt för bygdens innevånare en gång i månaden.

Skola

Hjälper till att driva opinion för att få behålla vår skola här ute i bygden, det resulterade i en friskoleförening.

Stimulera inflyttning

Uppmärksamma alla som var åt flyttar till bygden och alla som föds, på 6:e juni då alla kallas upp på scen under nationaldagsfriandet och får en Nordingrå-Flagga.

Trivsel/Fester

Årlig bowling

Turism

Har en nystartad undergrupp till styrelsen som heter ju Turism, tänker oss utveckla den under nästa år, 2014

Vandrings- & Ridleder

Vi har en vandringsled, Världsarvleden, där vi i Intresse- och FöretagarFöreningen äger markavtalen och vi säljer kartor och röjer leden.

Varit på studiebesök

Trångsviken i år 2013.

Uppdatera förening

Anmäl förening