Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Knutpunkt Hemse Utveckling AB

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2012

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Hemse distrikt

med 2500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Allan Båtelsson
Knutpunkt Hemse Utveckling AB
Fide, Anderse 307
623 36 Burgsvik

Tel. 1: 0706-84 41 81

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Arrangerar Hemsedagen i slutet av juni ,Hemse Stortorgdag första onsdagen i oktober,aktiviteter vid julskyltning och skyltsöndagen, övriga aktiviteter i olika arbetsgrupper tillsammans med idrottsföreningar och andra lokala aktörer.

Bad/Idrottsplats

Arbetar för att utveckla simhallen till ett friskvårdscentrum med hjälp av Leadermedel föreningar i samverkan, fotbollsplan belagd med konstgräs, jobbar för att få till stånd utebassäng samt övernattningsstugor för gästande idrottslag, ishall finns

Barnomsorg

jobbar inte aktivt med detta för närvarande men är en fråga om bibehållen befintlig service i Hemse med omnejd

Bostäder

Finns en arbetsgrupp som jobbar med att få till stånd fler bostäder för äldre i Hemse samhälle samt att frigöra befintliga bostäder som idag används som kontor, försöka få till ungdomsbostäder framöver

Butik

finns en köpmannaförening som arbetar med butikerna och övriga näringsidkare i samhället och försöker hitta nya hyresgäster till tomma lokaler mm

Egen affärsverksamhet

driver olika projekt med bolagets kapital som säkerhet

IT

arbetsgrupper som jobbar med att bygga fibernät i området

Kommunikationer

arbetar med skolskjutsar och plustrafikförbindelser mm

Kultur

en aktiv kulturgrupp jobbar med olika arrangemang i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, kulturdagar i Kristi Himmelsfärdshelgen, Filmstudio och Sudrets Teaterförening, det finns bio som just digitaliserats

Lokal utvecklingsplan

En lokal utvecklingsplan är under utarbetande inom ett Leaderprojekt för Hemse med omland

Miljö & Natur

Arbetsgrupp som jobbar med samhällsplanering och utveckling av hälsoaktiviteter

Nyhetsbrev

En hemsides/bloggadministratör jobbar med info om det som händer i samhället och sprider länkar till olika nätverk

Samlingslokaler

Jobbar för att Hemsegården skall kunna få en upprustning och bli en attraktivare samlingspunkt

Skapa jobb/Företagande

Arbetsgrupp jobbar just nu med socialt företagande tillsammans med Coompanion och socialtjänsten, det behövs arbetstillfällen!

Skola

En arbetsgrupp jobbar med att göra Högbyskolan mer attraktiv

Studiecirklar

samarbetar med Studieförbund kring så mycket aktiviteter som möjligt

Stimulera inflyttning

Utvecklingsbolagets målsättning är att stärka och utveckla områdets attraktionskraft, utvecklingspotential och därmed också det lokala näringslivet och därmed locka till inflyttning

Trivsel/Fester

Stormöten anordnas med jämna mellanrum för att berätta om allt det positiva som händer i Hemse med omnejd

Turism

Ett lokalt nätverk för turism har bildats 2012 som jobbar vidare i nätverk över hela Gotland för att bland annat fylla en "app" med info om turistföretag mm på landsbygden

Vandrings- & Ridleder

arbetsgrupperna inom turism och idrott/hälsa jobbar med detta

Uppdatera förening

Anmäl förening